Bardzo mocna zapora popytowa na Daxie

$0.01

0.05 $ earned

24 views

Click to zoom in
Łukasz Fijołek - FiboTeam
Łukasz Fijołek - FiboTeam added a new post
2 years ago

Niemiecki indeks Dax zbliża się do bardzo mocnego węzła popytowego zbudowanego z motywu FTS, czyli clustra najważniejszych współczynników Fibonacciego (161,8% i 61,8%).

Interwał H4

Źródło: Xstation

Ponadto patrząc z niższego dyferencjału czasowego możemy zauważyć, iż w miejscu tym ulokowany jest układ harmoniczny o nazwie Crab.

Interwał H1

Źródło: Xstation

  • 0
  • Comment
    0
ADD IMAGE