Bardzo ważne poziomy na złocie

$0.02

0.11 $ earned

54 views

Click to zoom in
Łukasz Fijołek - FiboTeam
Łukasz Fijołek - FiboTeam added a new post
4 years ago

Na złocie możemy zaobserwować dwie mocne zapory podażowe. Pierwsza z nich składa się z poziomów DiNapolego czyli wewnętrznych zniesień Fibonacciego o współczynnikach 38,2% i 61,8%.

Drugi węzeł podażowy zbudowany jest z korekty pędzącej z symetrią odcinków AB=CD oraz mierzeń Fibonacciego o współczynnikach 50% i 78,6%. (Strategia OneToOne).
Pro - spadkowe wymowa wzmocniona jest układem ZZB.

Interwał H4

Patrząc z niższego inetrwału H1 możemy zauważyć, iż druga zapora stanowi koniec harmonicznej sekwencji o nazwie Leonardo.
Punkt ,,D" całego układu wzmocniony jest przez geometryczną zależność odcinków 127,2AB=CD i zewnętrzne zniesienie Fibonacciego o współczynniku 161,8% i (niezaznaczone na wykresie).

Interwał H1

Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie oraz podczas nagrań video nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia zainteresowanych inwestowaniem w produkty finansowe wysokiego ryzyka. Pamiętaj, że te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

  • 0
  • Comment
    1
ADD IMAGE