Bitcoin przed bardzo mocną strefą oporu

$0.01

0.06 $ earned

28 views

Click to zoom in
Łukasz Fijołek - FiboTeam
Łukasz Fijołek - FiboTeam added a new post
3 years ago

BTC zbliża się do bardzo mocnego węzła podażowego zbudowanego z motywu FTS, czyli clustra najmocniejszych współczynników Fibonacciego Phi i phi = 161,8% i 61,8%.

Ponadto w miejscu tym ulokowany jest koniec korekty prostej z symetria odcinków AB=CD. Co więcej znajduje się też tam formacja znana z klasycznej analizy technicznej o nazwie RGR.

Pro - spadkową wymowę wzmacnia strefa S/D.

Interwał H2

  • 0
  • Comment
    0
ADD IMAGE