Dźwignia 1:100 obroniona! Ministerstwo daje jeden warunek

$0.06

0.30 $ earned

61 views

Click to zoom in
FXMAG
FXMAG added a new post
4 years ago

Wczoraj Ministerstwo Finansów przedstawiło nowy projekt ustawy, dotyczącej m.in. ograniczenia maksymalnego poziomu dźwigni finansowej. Ograniczenie nie będzie tak duże jak zakładał pierwszy projekt i będzie dotyczyć jedynie traderów z małym doświadczeniem. Projekt ustawy zakłada również jedną istotną kwestię – daje KNF możliwość blokowania stron internetowych nieuczciwych podmiotów.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Finansów przedstawiło w lipcu kontrowersyjny projekt ustawy ‘o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw’, który wywołał silne głosy sprzeciwu ze strony środowiska traderów i branży Forex. Najwięcej emocji wzbudziły propozycje zmian w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Ministerstwo finansów zaproponowało kolejne ograniczenie maksymalnego poziomu dźwigni finansowej w Polsce (po tym jak rok wcześniej ten limit został ustalony na poziomie 1:100). Tym razem próbowano przeforsować maksymalną dźwignię na poziomie 1:25, czyli iść krok dalej niż brytyjski FCA i cypryjski CySEC, które zaproponowały poziom 1:50 (w Wielkiej Brytanii zmiany odroczono na 2018 rok, a na Cyprze jest to domyślny poziom dźwigni, który traderzy mogą podnieść na swoje życzenie). Ministerstwo argumentowało, że „proponowana zmiana powinna przeciwdziałać obecnym praktykom rynkowym oferowania klientom detalicznym instrumentów finansowym obarczonych znacznym ryzykiem inwestycyjnym przy bardzo niskim początkowym zaangażowaniu środków własnych inwestorów, co jest możliwe przy wymaganym obecnie depozycie zabezpieczającym.”

Projekt Ministerstwa doczekał się szybkiej odpowiedzi ze strony traderów i brokerów rynku Forex. Sprawę komentowała Izba Domów Maklerskich, wskazując na błędne założenia propozycji ustawodawców, a także na deprecjonowanie pozycji polskich domów maklerskich w stosunku do podmiotów zagranicznych. IDM zaznaczyła, że to właśnie te podmioty w znacznej mierze odpowiadają za niekorzystny obraz rynku Forex w Polsce i nieuczciwe działania w stosunku do klientów.

Stanowisko traderów wyrażone zostało podczas debaty zorganizowanej przez Trading Jam Session. Fundacja Trading Jam wystosowała pismo do Ministerstwa Finansów i angażowała się również w procesie konsultacji projektu, które prowadziło Ministerstwo. Traderzy mieli także możliwość samodzielnego wyrażania swoich opinii i argumentów poprzez rządową stronę legislacja.gov.pl.

Ostatecznie dźwignia finansowa na poziomie 1:100 została połowicznie obroniona. Ministerstwo Finansów postanowiło pójść w podobnym kierunku, co FCA, który zaproponował ograniczenie dźwigni do 1:50, ale dla niedoświadczonych traderów do 1:25. Ministerstwo pozostawiło możliwość korzystania z dźwigni na poziomie 1:100, ale niedoświadczonych traderów obowiązywać będzie limit 1:50. Polski ustawodawca inaczej niż FCA zdefiniował jednak niedoświadczonego tradera. Brytyjski regulator wskazał na udokumentowany staż niższy niż 12 miesięcy, natomiast MF za niedoświadczonych traderów uznało osoby, które w ciągu 24 miesięcy przeprowadziły mniej niż 40 transakcji. Każdy trader, który przedstawi brokerowi udokumentowaną historię 40 transakcji w okresie 2 lat, będzie mógł w dalszym ciągu operować dźwignią finansową na poziomie 1:100.

Domyślnym limitem dla dźwigni finansowej będzie więc poziom 1:50. W uzasadnieniu do projektu ustawy, Ministerstwo zaznaczyło, że jest to poziom obowiązujący w „innych państwach”.

Czy to dobry czas na zmiany?

Ministerstwo finansów zdecydowało się przedstawić nowy projekt ustawy w połowie grudnia, co wydaje się dość dziwnym terminem. Wszystko przez to, że na początku 2018 roku, do czasu wprowadzenia dyrektywy MIFID II (3 stycznia 2018), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) ma przedstawić własne propozycje zmian w regulacjach rynku Forex. Nowe reguły mogą zakładać m.in. ograniczenie maksymalnego poziomu dźwigni, obowiązkową ochronę przed ujemnym saldem i ograniczenia dla reklamy. W związku z tym, brytyjski FCA informował, że opóźni wprowadzenie zmian w regulacjach tego rynku na terenie Wielkiej Brytanii do pierwszej połowy 2018 roku

Warto zauważyć, że rozważane przez polskie MF ograniczenie maksymalnego poziomu dźwigni finansowej jest jednym z rozwiązań, nad którym zastanawia się europejski regulator, co jest argumentem przemawiającym za opóźnieniem zmian w krajowych regulacjach. Wydaje się, że w takiej sytuacji, warto byłoby poczekać z przedstawieniem nowych propozycji do czasu przedstawienia projektu ESMA. O takie rozwiązanie apelowała m.in.. Izba Domów Maklerskich.

Blokowanie stron nieuczciwych podmiotów

Należy zauważyć, że projekt ustawy ‘o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw’ zakłada również szereg innych zmian i nie dotyczy wyłącznie kwestii dźwigni finansowej. Jedna z kluczowych zmian dotyczyć ma ‘cenzurowania’ stron internetowych podmiotów znajdujących się na ‘czarnej liście’ KNF.

Komisja ma zyskać możliwość publikowania w ramach listy ostrzeżeń publicznych domen stron internetowych podmiotów, które znalazły się na liście ostrzeżeń publicznych lub w przypadku, gdy strona internetowa prowadzona jest w języku polskim, zawiera informacje w języku polskim lub jest reklamowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest wykorzystywana do świadczenia usług finansowych bez wymaganych uprawnień (pomimo braku złożenia zawiadomienia w tej sprawie).

W przypadku domen internetowych wykorzystywanych przez podmioty z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, KNF będzie miała możliwość nakazania przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu świadczącemu usługi dostępu do Internetu zablokowania dostępu do danej strony internetowej w ciągu 48 godzin.

Z kolei w przypadku podmiotów z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnionych do prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż prowadzą działalność z przekroczeniem posiadanych uprawnień, a także podmiotów z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie objętych nadzorem na podstawie ustaw i innych aktów prawnych, których działalność została objęta zawiadomieniem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie zobowiązany do wyświetlenia specjalnego komunikatu przez 15 sekund, w przypadku każdego wejścia na stronę internetową:

„OSTRZEŻENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO: PODMIOT WPISANY NA LISTĘ OSTRZEŻEŃ PUBLICZNYCH KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO”

Zabieg ten ma na celu walkę z nieuczciwymi podmiotami, piramidami finansowymi i projektami podobnymi do tych, o których pisaliśmy w artykule Zostań milionerem! Co kryje się za reklamami obiecującymi szybki zysk?

Propozycja Ministerstwa nie podoba się jednak Polskiej Izbie Komunikacji Elektronicznej. Według niej możliwość blokowania stron internetowych przez KNF stanowi "istotną ingerencję w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej".

  • 6
  • Comment
    0
ADD IMAGE