Euro atakuje 4,30 zł

$0.16

0.80 $ earned

16 views

InternetowyKantor.pl
InternetowyKantor.pl added a new post
last year

Komentarz walutowy z dnia 20.11.2019

Expose premiera wcale nie spowodowało, że złoty jakoś wyraźnie zyskiwał. Rynki widzą, że realizacja tych obietnic w kontekście pogarszającej się koniunktury może się skończyć nagłym wzrostem deficytu.

Euro zbliża się do 4,30 zł

Wczorajsza wizja dobrobytu i wszelkiej pomyślności przedstawiona przez premiera nie podziałała zbyt mocno na wyobraźnię inwestorów. W ciągu dnia złoty, co prawda, zyskiwał względem euro, ale dzisiaj w nocy natychmiast oddał całe umocnienie. Złoty w dalszym ciągu jest relatywnie mocny, patrząc na perspektywę ostatniego kwartału, kiedy to dwukrotnie euro docierało do okolic poziomu 4,40 zł. Z drugiej strony jeszcze na początku listopada było 5 groszy tańsze. Efektem tej podwyżki było również przekroczenie przez funta granicy 5 zł. Funt był w miarę stabilny względem głównych walut, ale skoro złoty stracił na wartości, to osłabł również względem brytyjskiej waluty.

Zmiany w podatku CIT

Na lata 2020-2021 zapowiadana jest ważna zmiana w systemie podatkowym - premier chce wprowadzić tzw. estoński CIT dla mikro- i małych firm. Będzie on pobierany dopiero w momencie wypłaty zysków z firmy. Problem w tym, że to kolejna zmiana, która nie wpłynie korzystnie na budżet. Firmy, chcąc nie płacić podatku od wypłaty zysku, będą mogły reinwestować swoje dochody w kolejne przedsięwzięcia. W rezultacie wpływy budżetowe otrzymają kolejne uderzenie. Patrząc na łatwość pojawiania się kolejnych ulg i wydatków socjalnych można mieć podejrzenia, jakim deficytem będą zamykać się kolejne budżety. W krótkim horyzoncie pobudzi to koniunkturę, w długim może nam grozić scenariusz krajów południa Europy.

Węgrzy pozostawili stopy procentowe bez zmian

Wczoraj wbrew oczekiwaniom części inwestorów stopy procentowe na Węgrzech nie uległy obniżce. Narodowy Bank Węgier (MNB) pozostawił na poziomie: 0,9% referencyjną, 3-miesięczną depozytową stopę procentową. Jednodniowa stopa depozytowa także nie uległa zmianie, nadal jest na poziomie: -0,15%. Warto pamiętać, że Węgrzy wbrew popularnej praktyce zmieniają stopy procentowe o 0,15%, a nie jak to często ma miejsce o 0,25%, stąd taka wartość. Inwestorzy spodziewali się, że stopy mogą spaść pierwszy raz po serii obniżek z pierwszej połowy 2016 roku. Dowodem na to był wzrost ceny forinta. Inwestorzy, którzy sprzedali walutę, licząc na jej tańsze odkupienie, po decyzji MNB odwracali swoją pozycję inwestycyjną.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:
20:00 - USA - protokół z posiedzenia FOMC.

  • 3
  • Comment
    0
ADD IMAGE
    Trading currencies and CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because you may lose all your invested capital. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, you need to ensure that you understand the risks involved taking into account your investment objectives and level of experience. Past performance of CFDs is not a reliable indicator of future results. Most CFDs have no set maturity date. Hence, a CFD position matures on the date you choose to close an existing open position. Seek independent advice, if necessary. The www.tradigdot.com portal, neither in whole nor in part, constitutes a recommendation within the meaning of the provisions of the Ministry of Finance Regulation of October 19, 2005. on information constituting recommendations regarding financial instruments or their issuers (OJ from 2005 No. 206, item 1715). The contents contained on the website do not meet the requirements set for recommendations in the meaning of the above-mentioned Act, eg they do not contain a specific valuation of any instrument, they are not based on any valuation method, nor do they specify investment risk.All strategies and ideas in the portal are opinions of users and are for information and educational purposes only. Historical results from the portal strategy do not guarantee the same results in the future.TradingDot © 2020