FTS i Crab na Ropie

$0.00

0.02 $ earned

9 views

Click to zoom in
Łukasz Fijołek - FiboTeam
Łukasz Fijołek - FiboTeam added a new post
3 years ago

Ropa zbliża się do bardzo mocnego węzła podażowego zbudowanego ze strategi FTS, a więc clustra składającego się z najmocniejszych zniesień Fibonacciego o współczynnikach 161,8% i 61,8% (PHI i phi).

Ponadto w miejscu tym ulokowana jest korekta nieregularna wyrażona poprzez FE161,8 (161,8AB = CD).

Interwał D1

Patrząc z niższego interwału H1 można zauważyć także, iż cluster ten jest zakończeniem sekwencji harmonicznej o nazwie Crab.

Interwał H1

  • 0
  • Comment
    0
ADD IMAGE