Klejnot Geometrii - Synergia klasycznej AT i HT na EURUSD

$0.01

0.02 $ earned

12 views

Click to zoom in
Łukasz Fijołek - FiboTeam
Łukasz Fijołek - FiboTeam added a new post
3 years ago

Na parze walutowej EURUSD możemy zauważyć bardzo mocną pro-wzrostową zaporę zbudowaną z korekty prostej AB=CD oraz motywu FTS, a więc clustra, w którego skład wchodzą najmocniejsze współczynniki Fibonacciego 61,8% i 161,8%.

Co więcej miejsce to jest końcem układu znanego z klasycznej analizy technicznej o nazwie RGR.

Interwał H4


Ponadto patrząc z niższego dyferencjału czasowego M30 można dostrzec ulokowaną tam sekwencje harmoniczną o nazwie Crab.

Interwał M30

  • 0
  • Comment
    0
ADD IMAGE