Konfluencja układów na NZDUSD

$0.01

0.06 $ earned

30 views

Click to zoom in
Łukasz Fijołek - FiboTeam
Łukasz Fijołek - FiboTeam added a new post
3 years ago

Nowozelandczyk walczy z bardzo mocnym poziomem wsparcia zbudowanym z dwóch sekwencji harmonicznych wzmocnionych przez zewnętrzne zniesienie Fibonacciego o współczynniku 161,8% (mierzenie od punktu ,,B" formacji FT-Pattern.)

Pierwsza z formacji to Ft-Pattern, w układzie tym zachodzi symetria odcinków AB=CD

Interwał M30

Drugi układ to deep Crab, w którym także występuje geometryczna zależność odcinków 161,8AB = CD

Interwał M15

  • 0
  • Comment
    0
ADD IMAGE