Kontynuacja analizy na EURUSD

$0.01

0.03 $ earned

16 views

Click to zoom in
Łukasz Fijołek - FiboTeam
Łukasz Fijołek - FiboTeam added a new post
2 years ago

Edek z bardzo duża precyzją zareagował na węzeł podażowy wyznaczony na bazie dwóch korekt (pędzącej i prostej) oraz mierzenia Fibo 61,8%.

Interwał H4

Źródło: Xstation

Najbliższa zapora popytowa wyznaczona jest na bazie korekty pędzącej wzmocnionej przez wewnętrzne zniesienie Fibonacciego o współczynniku 50%. Pro - wzrostową wymowę wzmacnia układ ZZB oraz strefa S/D.

Interwał H4

Źródło: Xstation

Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie oraz podczas nagrań video nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia zainteresowanych inwestowaniem w produkty finansowe wysokiego ryzyka. Pamiętaj, że te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

  • 2
  • Comment
    0
ADD IMAGE