Niesamowity FRAKTAL na ropie

$0.02

0.14 $ earned

68 views

Click to zoom in
Łukasz Fijołek - FiboTeam
Łukasz Fijołek - FiboTeam added a new post
3 years ago

Ropa zbliża się do niezwykle mocnego węzła podażowego zbudowanego z motywu FTS, czyli najmocniejszych zniesień Fibonacciego o współczynnikach 161,8% i 61,8% oraz poziomów DiNapolego, a więc wewnętrznych zniesień Fibo 38,2% i 61,8%.

Miejsce to jest także końcem dwóch układów harmonicznych. Pierwszy z nich to deep Crab.

Interwał H1

Drugi to klasyczna wersja Craba z zależnością odcinków 61,8%XA=AB i 161,8%XA=CD z nieco węższego interwału M30.

Interwał M30

Warto także zauważyć, iż obecnie walor ten walczy z poziomem 127,2%, który jest końcem sekwencji Butterfly. Niemniej jednak zważywszy na relatywnie dużą konsolidację odcinka ,,CD'' ma on słabszą moc prognostyczną.

Interwał H1Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie oraz podczas nagrań video nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia zainteresowanych inwestowaniem w produkty finansowe wysokiego ryzyka. Pamiętaj, że te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

  • 0
  • Comment
    0
ADD IMAGE