OneToOne i Butterfly na złocie

$0.02

0.11 $ earned

54 views

Click to zoom in
Łukasz Fijołek - FiboTeam
Łukasz Fijołek - FiboTeam added a new post
3 years ago

Złoto zbliża się do bardzo mocnej zapory popytowej zbudowanej z korekty pędzącej z symetrią odcinków AB=CD wzmocnionej przez zniesienia Fibonacciego o współczynnikach 38,2% 50% oraz układ ZZB.

Interwał H1

Ponadto patrząc z nieco węższego dyferencjału m15 można zauważyć, iż strefa ta jest końcem układu harmonicznego o nazwie Butterfly, w którym zachodzi równość odcinków wyrażona za pomocą mierzenia FS100.

Interwał M30

  • 1
  • Comment
    0
ADD IMAGE