OneToOne i Leonardo na GBPUSD

$0.03

0.13 $ earned

65 views

Click to zoom in
Łukasz Fijołek - FiboTeam
Łukasz Fijołek - FiboTeam added a new post
3 years ago

Na parze walutowej GBPUSD zgodnie z założeniami po dotarciu do strefy oporu zbudowanej z motywu FTS i mierzenia FS100 mogliśmy zaobserwować dużą podażową reakcję sięgająca 80 pipsów.

Rynek po dotarciu do lokalnego wsparcia wyznaczonego na bazie wewnętrznego zniesienia Fibonacciego o współczynniku 38,2% i układu ZZB rozpoczął kolejną fazę wzrostów.

Obecnie możemy zauważyć, iż cena ponownie znajdowała się w obszarze wspomnianego węzła podażowego oraz po prawie całodniowej konsolidacji zanegowała go.

Interwał H1

Kolejna strefa oporu wyznaczona jest na bazie korekty pędzącej z symetrią odcinków AB = CD oraz współczesnej sekwencji harmonicznej o nazwie Leonardo wzmocnionej przez mierzenie FS100.

W przypadku negacji tego patternu należy wziąć także pod uwagę możliwość wypełnienia innego układu o nazwie Bat, w którym to zachodzi geometryczna zależność odcinków 127,2 AB=CD.

W analizie tej uwzględniłem także aspekt czasowy. Wedle metodologii Harmonic Tradingu układ jest poprawny, wtedy gdy występuje symetria czasu pomiędzy odcinkami XB i BD. Oczywiście stosunek czasu XB = BD jest tzw. idealną proporcją. Minimum to 38,2% czasu XB = BD. Niebieską strzałką została zaznaczona banda, po której przekroczeniu możemy uznać układ za prawidłowy.

Interwał H4


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie oraz podczas nagrań video nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia zainteresowanych inwestowaniem w produkty finansowe wysokiego ryzyka. Pamiętaj, że te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

  • 0
  • Comment
    0
ADD IMAGE
    Trading currencies and CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because you may lose all your invested capital. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, you need to ensure that you understand the risks involved taking into account your investment objectives and level of experience. Past performance of CFDs is not a reliable indicator of future results. Most CFDs have no set maturity date. Hence, a CFD position matures on the date you choose to close an existing open position. Seek independent advice, if necessary. The www.tradigdot.com portal, neither in whole nor in part, constitutes a recommendation within the meaning of the provisions of the Ministry of Finance Regulation of October 19, 2005. on information constituting recommendations regarding financial instruments or their issuers (OJ from 2005 No. 206, item 1715). The contents contained on the website do not meet the requirements set for recommendations in the meaning of the above-mentioned Act, eg they do not contain a specific valuation of any instrument, they are not based on any valuation method, nor do they specify investment risk.All strategies and ideas in the portal are opinions of users and are for information and educational purposes only. Historical results from the portal strategy do not guarantee the same results in the future.TradingDot © 2021