Ostatnia strefa wsparcia na Lisku

$0.02

0.10 $ earned

51 views

Click to zoom in
Łukasz Fijołek - FiboTeam
Łukasz Fijołek - FiboTeam added a new post
3 years ago

Sytuacja na lisku jest bardzo zła. Walor ten od styczniowego ATH spadł o ponad 91% oraz podobnie jak inne altcoiny znajdują się w bardzo silnym trendzie spadkowym.

Obecnie możemy zauważyć małą reakcje popytową, jej maksymalny zasięg znajduję się przy cenie 4,7$ i wyznaczony jest na bazie korekty pędzącej z symetrią odcinków AB=CD, wzmocnionej przez wewnętrzne zniesienie Fibonacciego o współczynniku 61,8% oraz układ ZZB.

Interwał D1

Ostania linia obrony na Lisku znajduję się na psychologicznym poziomie 1$. Obszar ten stanowi koniec współczesnego układu harmonicznego o nazwie deep Crab, wzmocnionego przez alternatywny współczynnik Fe113 (113AB=CD).

Miejsce to jest mocnym węzłem popytowym oraz z technicznego punktu widzenia stanowi ostatnią strefę wsparcia.

Interwał D1

  • 2
  • Comment
    0
ADD IMAGE