OneToOne i Leonardo na GBPUSD

$0.03

0.13 $

65 wyświetleń

Kliknij, aby powiększyć
Łukasz Fijołek - FiboTeam
Łukasz Fijołek - FiboTeam dodał nowy post
3 lata temu

Na parze walutowej GBPUSD zgodnie z założeniami po dotarciu do strefy oporu zbudowanej z motywu FTS i mierzenia FS100 mogliśmy zaobserwować dużą podażową reakcję sięgająca 80 pipsów.

Rynek po dotarciu do lokalnego wsparcia wyznaczonego na bazie wewnętrznego zniesienia Fibonacciego o współczynniku 38,2% i układu ZZB rozpoczął kolejną fazę wzrostów.

Obecnie możemy zauważyć, iż cena ponownie znajdowała się w obszarze wspomnianego węzła podażowego oraz po prawie całodniowej konsolidacji zanegowała go.

Interwał H1

Kolejna strefa oporu wyznaczona jest na bazie korekty pędzącej z symetrią odcinków AB = CD oraz współczesnej sekwencji harmonicznej o nazwie Leonardo wzmocnionej przez mierzenie FS100.

W przypadku negacji tego patternu należy wziąć także pod uwagę możliwość wypełnienia innego układu o nazwie Bat, w którym to zachodzi geometryczna zależność odcinków 127,2 AB=CD.

W analizie tej uwzględniłem także aspekt czasowy. Wedle metodologii Harmonic Tradingu układ jest poprawny, wtedy gdy występuje symetria czasu pomiędzy odcinkami XB i BD. Oczywiście stosunek czasu XB = BD jest tzw. idealną proporcją. Minimum to 38,2% czasu XB = BD. Niebieską strzałką została zaznaczona banda, po której przekroczeniu możemy uznać układ za prawidłowy.

Interwał H4


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie oraz podczas nagrań video nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia zainteresowanych inwestowaniem w produkty finansowe wysokiego ryzyka. Pamiętaj, że te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

  • 0
  • Skomentuj
    0
DODAJ OBRAZEK