Uwaga! Przeglądasz portal jako gość. Dołącz do portalu lub zaloguj się aby korzystać z portalu w pełni.

Ostrzeżenie o ryzyku

Transakcje na rynku walutowym Forex i kontraktach CFD wiążą się ze znacznym ryzykiem utraty kapitału, co oznacza możliwość utraty kwoty większej, niż kwota pierwotnej inwestycji, a w związku z tym transakcje te mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyko, biorąc pod uwagę swój poziom doświadczenia.

Spółka InField Group sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lipńskiego, 30-349 Kraków, Polska, nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane w oparciu o powiadomienia na temat transakcji śledzonych użytkowników otrzymane drogą e-mail, SMS, portalu internetowego www.tradingdot.com lub aplikacji mobilnej. Informacje o transakcjach są tylko i wyłącznie prywatną opinią użytkownika prowadzącego strategie i nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów prawa.

Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty finansowe, którymi obraca się w celu uzyskania zysku z różnic cenowych. Transakcje na kontraktach CFD wiążą się z wysokim poziomem ryzyka, ponieważ dźwignia finansowa może działać zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść inwestora. W rezultacie kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, gdyż można na nich stracić cały swój zainwestowany kapitał. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz wiążące się z nią ryzyko, biorąc pod uwagę swoje cele inwestycyjne oraz poziom doświadczenia. Wyniki historyczne kontraktów CFD nie są miarodajnym wskaźnikiem wyników w przyszłości. Większość kontraktów CFD nie ma ustalonego terminu wymagalności. Dlatego też płatności za pozycje na kontraktach CFD wypadają w dniu, w którym zdecydujesz się na zamknięcie wcześniej otwartej pozycji. W razie potrzeby należy zasięgnąć niezależnej porady. Wszelkie strategie oraz idee w portalu są opiniami użytkowników. Historyczne rezultaty ze strategii w portalu nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.TradingDot © 2018