Uwaga! Przeglądasz portal jako gość. Dołącz do portalu lub zaloguj się aby korzystać z portalu w pełni.

Witaj w TradingDot. Jeżeli kontynuujesz przeglądanie i korzystanie z tej strony oznacza to, że akceptujesz regulamin portalu, politykę prywatności oraz ostrzeżenie o ryzyku. Przed akceptacją regulaminu dokładnie się z nim zapoznaj. Pamiętaj! Wchodząc na portal akceptujesz aktualny regulamin, dlatego jeżeli nie jesteś pewny czy nastąpiły jakieś zmiany koniecznie ponownie się z nim zapoznaj.

Regulamin

 1. Informacje ogólne

  1. Właścicielem portalu www.tradingdot.com jest InField Group sp. z o.o. z siedzibą ul. Lipńskiego, 30-349 Kraków, Polska.
  2. Właściciel portalu nie świadczy usług maklerskich, ani nie pośredniczy w otwieraniu transakcji, ani innych działaniach zarezerwowanych dla licencjonowanych podmiotów, takich jak domy maklerskie, brokerzy forex.
  3. InField Group sp. z o.o. jest brokerem wprowadzającym dla brokerów wymienionych oraz dostępnych na portalu www.tradingdot.com. Oznacza to, że właściciel portalu nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za zdeponowane środki na rachunkach brokerów ani nie stanowi gwarancji wypłacalności dla domów maklerskich, brokerów.
  4. InField Group sp. z o.o. nie dysponuje żadnymi informacjami ani danymi podanymi bezpośrednio do domu maklerskiego, brokera dla którego InField Group sp. z o.o. jest brokerem wprowadzającym. Jedynymi danymi identyfikującymi danego klienta u poszczególnego brokera jest zadeklarowany na portalu numer rachunku handlowego.
  5. InField Group sp. z o.o. nie prowadzi ani nie jest odpowiedzialny za żadną strategię widoczną na liście strategii. InField Group sp. z o.o. nie dysponuje narzędziami do modyfikacji tych wyników, co oznacza, że wszystkie widoczne na portalu www.tradingdot.com statystyki pochodzą od domu maklerskiego, brokera, na którego rachunku prowadzona jest poszczególna strategia i udostępniane są za zgodą właściciela rachunku.
  6. Widoczne na portalu strategie prowadzone są przez użytkowników portalu oraz prezentują historyczne wyniki osiągane przez poszczególnych użytkowników. Historyczne wyniki nie stanowią gwarancji osiągania podobnych wyników w przyszłości i stanowią tylko i wyłącznie walor edukacyjny.
  7. InField Group sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych użytkowników, którzy prowadzą swoje strategie na portalu www.tradingdot.com.
  8. Portal www.tradingdot.com stanowi platformę e-learningową polegającą na śledzeniu wybranych użytkowników, ich idei oraz transakcji i wyciągania na tej podstawie wniosków. InField Group sp. z o.o. nie dostarcza żadnych narzędzi do bezpośredniego kopiowania transakcji na własny rachunek, oznacza to, że sam użytkownik decyduje o tym jakie transakcje otwiera, ponosząc przy tym pełną odpowiedzialność za ich efekt. Pomysły na handel ani udostępniane przez użytkowników transakcje nie stanowią rekomendacji w rozumieniu odpowiednich ustaw i przepisów prawa.
  9. InField Group sp. z o.o. w żaden sposób, nie namawia do śledzenia konkretnych strategii. Użytkownik na podstawie prezentowanych danych sam musi stwierdzić czy dana strategia i jej historyczne rezultaty odpowiadają użytkownikowi pamiętając, że historyczne wyniki nie stanowią gwarancji osiągania w przyszłości podobnych rezultatów.
  10. Wszystkie opinie, a w tym pomysły, strategie oraz poszczególne transakcje nie stanowią rekomendacji w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. InField Group sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na portalu.
  11. Dane podane podczas rejestracji oraz w trakcie użytkowania portalu są wykorzystywane przez InField Group sp. z o.o. zgodnie z polityką prywatności.
  12. InField Group sp. z o.o. udostępnia dane użytkowników spółce InField Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 9/710, która odpowiedzialna jest za działania marketingowe, obsługę klienta oraz administrację portalu.
  13. InField Group sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędne wyświetlanie wyników strategii prowadzonych w ramach portalu lub statystyk spowodowane błędami informatycznymi.
 2. Opłaty i prowizje

  1. InField Group sp. z o.o. nie pobiera bezpośrednich opłat od użytkowników za korzystanie portalu.
  2. InField Group sp. z o.o. działa w formie brokera wprowadzającego lub partnera marketingowego brokerów finansowych.
  3. InField Group sp. z o.o. ma prawo do odmowy przyznania pełnego dostępu do portalu bez podania przyczyny bądź do usunięcia użytkownika.
  4. InField Group sp. z o.o. ma prawo do usunięcia użytkownika, jeżeli ten nie zachowuje przyjętych norm etycznych, poprzez chociażby niewłaściwe komentarze bądź publikowanie treści obraźliwych.
 3. Postanowienia końcowe

  1. W każdej chwili regulamin, który zaakceptowałeś może ulec zmianie.
  2. InField Group sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dokonywane przez użytkowników transakcje ani nie jest właścicielem platformy, na której można dokonywać transakcji. Oznacza to, że odpowiedzialność za prawidłowo wykonywane zlecenia spoczywa na domu maklerskim, brokerze z którym użytkownik podpisał umowę o świadczenie usług maklerskich.
  3. InField Group sp. z o.o. będący właścicielem portalu www.tradingdot.com nie gwarantuje bezawaryjności działania portalu. Mając to na uwadze, użytkownik powinien poszukiwać na portalu wartości edukacyjnych, nie inwestycyjnych.
  4. InField Group sp. z o.o, zarejestrowana jest jako spółka w Polsce co oznacza, że wszystkie działania podjęte i prowadzone na portalu www.tradingdot.com prowadzone są zgodnie z prawem państwa, gdzie spółka ma siedzibę. Wszelkie spory, które nie da się rozstrzygnąć polubownie, a które wyniknęły z korzystania z portalu www.tradingdot.com rozwiązywane będą przez odpowiednie sądy w Polsce.

Regulamin TradingDot Coin (TDC)

Postanowienia ogólne

 1. TradingDot oznacza portal społecznościowy znajdujący się pod adresem tradingdot.com
 2. TradingDot Coin (określony dalej jako TDC) jest tokenem personalnym opartym na technologii blockchain, służącym do wynagradzania użytkowników portalu TradingDot za określone działania w portalu.
 3. Działania w portalu, w ramach których użytkownik posiada prawo do otrzymania TDC obejmują:
  1. Dodawanie idei, postów, kont tradingowych oraz strategii
  2. Zbieranie unikalnych wyświetleń (odsłon) idei oraz postów
  3. Zbieranie użytkowników obserwujących profil oraz strategie użytkownika
  4. Uzupełnienie profilu – podstawowych informacji (imię, nazwisko, nick, doświadczenie, podejście, kraj pochodzenia), zdjęcia, numeru telefonu, dodanie pierwszego użytkownika i strategię w momencie wypełniania profilu (bezpośrednio po rejestracji)
  5. Polecenie użytkowników w programie referencyjnym
  6. Zbieranie polubień idei oraz postów
 4. TradingDot może także przyznać dodatkowe TDC dla użytkownika w zamian za inne niż wymienione w punkcie drugim działania zwiększające wartość serwisu, takie jak: poprowadzenie webinarów, otworzenie konta brokerskiego u polecanego brokera, zarejestrowanie się u polecanego przez TradingDot brokera, zawieranie transakcji na koncie tradingowym znajdującym się w programie partnerskim TradingDot i brokera, współpracę przy tworzeniu tłumaczeń serwisu na inny język, współpracę przy promowaniu marki TradingDot, a także inne aktywności zaakceptowane przez administrację TradingDot.
 5. Wielkość wynagrodzenia otrzymanego za poszczególne działania w serwisie uzależniona jest od aktualnej tabeli wynagrodzeń, znajdującej się w zakładce wypłaty TDC oraz reputacji.
 6. Wielkość wynagrodzenia otrzymanego za poszczególne działania może ulegać zmianom w czasie. Zmiana tabeli wynagrodzenia nie działa wstecz. Utrata punktów TDC ze względu na działania odwrotne (usunięcie treści, utrata obserwującego) odbywa się według aktualnej stawki wynagrodzenia.
 7. TradingDot zastrzega sobie prawo do promocji czasowych, polegających na czasowej zmianie wynagrodzenia za poszczególne działania, która może nie pojawić się w tabeli wynagrodzeń. W tym wypadku, podstawą do roszczenia prawa do otrzymania TDC jest oferta przedstawiona za pośrednictwem opublikowanego posta pochodzącego z oficjalnego profilu TradingDot.
 8. Naliczanie należnych użytkownikowi TDC jest procesem automatycznym portalu TradingDot z możliwym opóźnieniem do 1 godziny.
 9. W przypadku gdy niemożliwe jest określenie należnych użytkownikowi punktów TDC w wyniku nieprawidłowego działania serwisu od strony technologicznej, TradingDot nie ponosi odpowiedzialności za brak naliczenia TDC.
 10. Jeżeli w przypadku błędu lub nieprawidłowości działania serwisu, użytkownikowi została przyznana nieprawidłowa ilość TDC, użytkownik nie ma prawa do wypłaty tych środków ani roszczeń wobec TradingDot.
 11. W niektórych miejscach serwisu, TradingDot może podawać orientacyjną wartość 1 TDC w dolarach amerykańskich USD. Jest to wartość przewidywana wymiany i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec TradingDot.
 12. Niniejsza wersja regulaminu może ulec zmianie w dowolnym momencie.

Wypłata TradingDot Coin

 1. Przyznanie użytkownikowi punktów TDC na portalu TradingDot nie oznacza przeniesienia własności nad tokenami. Przeniesienie własności nad tokenami następuje dopiero w momencie właściwego przesłania ich do użytkownika po wcześniejszym zleceniu wypłaty przez użytkownika i zaakceptowaniu jej przez TradingDot.
 2. Użytkownik może zlecić wypłatę TDC (przeniesienie własności) w momencie, gdy ilość nazbieranych w portalu punktów TDC przekracza wartość minimalną określoną na podstronie wypłat.
 3. Wypłata TDC polega na przesłaniu przez TradingDot tokenów na adres portfela kryptowalutowego podanego przez użytkownika w momencie zlecania wypłaty. Podany portfel musi spełniać wymagania technologiczne, umożliwiające obsługę technologii ERC20. TradingDot nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy użytkownik przesłał błędny adres portfela.
 4. TradingDot dokonuje wypłaty (przenosi prawa własności do TDC) maksymalnie 7 dni roboczych od zlecenia wypłaty przez użytkownika.
 5. TradingDot zachowuje prawo do odmowy wypłaty (przeniesienia własności) TDC na użytkownika w przypadku pojawienia się wiarygodnych przesłanek nadużycia ze strony użytkownika. W momencie zlecenia wypłaty przez użytkownika, użytkownik jest poddawany ewaluacji pod kątem pojawienia się nadużycia.
 6. W przypadku stwierdzenia nadużycia ze strony użytkownika, użytkownik traci prawo do wypłaty TDC w serwisie, a jego treści mogą zostać usunięte. Użytkownik ma prawo do otrzymania uzasadnienia odmowy ze strony TradingDot.
 7. Od 1 stycznia 2020 roku każdy użytkownik który chce dokonać wypłaty TDC (Trading dot Coina) na swój portfel kryptowalutowy musi posiadać konto realne u jednego z rekomendowanych brokerów. Po potwierdzeniu posiadania kona realnego u jednego z rekomendowanych brokerów konto użytkownika zostanie oznaczone jako "konto realne".
 8. Na każde 1 TDC wypłacane na portfel użytkownika, użytkownik musi dokonać 0,1 Lota obrotu na koncie handlowym zarejestrowanym u jednego z rekomendowanych brokerów.
 9. W przypadku posiadania konta realnego u jednego z rekomendowanych brokerów, obrót który jest podstawą do rozliczenia wypłaty TDC jest liczony od momentu zgłoszenia konta MT4 na platformie www.tradingdot.com, a nie od początku historii konta MT4.

Nadużycia ze strony użytkownika

 1. Każdorazowo po zleceniu wypłaty, działania użytkownika poddawane są ewaluacji pracownika serwisu TradingDot, który stwierdza brak lub pojawienie się przesłanek nadużycia.
 2. Nadużyciami ze strony użytkownika są:
  1. Tworzenie sztucznych wyświetleń idei handlowych oraz postów. Przykładem takiego działania jest ręczne tworzenie unikalnych odsłon przez użytkownika poprzez usuwanie plików cookie w przeglądarce, a także wysłanie robota lub bota, który automatycznie wykonuje czynności pozwalające na zmylenie licznika wyświetleń publikacji w portalu. Zebrane w ten sposób wyświetlenie dyskwalifikuje z otrzymania wynagrodzenia z tytułu ilości wyświetleń publikacji. Przesłanką pojawienia się sztucznego ruchu na treściach użytkownika są takie odsłony publikacji użytkownika, które, na podstawie danych pochodzących z Google Analytics znacznie odbiegają od wartości przeciętnych w portalu. Obecnie poddawane są między innymi czas trwania odsłony, czas trwania sesji, liczba unikalnych użytkowników dokonujących odsłony, wiarygodność źródeł ruchu wejściowego na stronę, współczynnik odrzuceń, zachowanie użytkownika po odwiedzeniu witryny oraz inne statystyki, pozwalające na porównanie ze statystykami innych.
  2. Tworzenie dodatkowych kont, a następnie wykonywanie czynności wzajemnie zwiększających ilość punktów TDC na kontach posiadanych przez tą samą osobę. Czynnościami zakazanymi na kontach posiadanych przez tą samą osobę są: wzajemne obserwowanie profilu lub strategii oraz wzajemne dodawanie polubień. Przesłanką takiego zachowania może być posiadanie dużej ilości obserwujących profil lub strategie, oraz otrzymywanie polubień od kont użytkowników, którzy nie potwierdzili unikalności swojego profilu przez dodanie i zweryfikowanie numeru telefonu a także takich, którzy logują się do portalu wyłącznie w celu dokonania akcji wzajemnej (obserwowania, polubienia treści).
  3. Rejestrowanie dodatkowych kont przez tą samą osobę w programie afiliacyjnym. Warunkiem naliczenia TDC w zamian za polecenie kogoś w programie afiliacyjnym jest dodanie i zweryfikowanie numeru telefonu przez osobę poleconą. TradingDot zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej osób przypisanych pod program afiliacyjny.
  4. Rejestrowanie dodatkowych kont w celu otrzymania wynagrodzenia za uzupełnienie profilu, dodanie strategii, dodanie konta czy wykonanie innych czynności, które jednorazowo pozwalają na otrzymanie TDC
  5. Inne próby dokonywania manipulacji ilością zdobytych TDC, takie jak złamanie zabezpieczeń serwisu, dokonanie włamania do systemu administracyjnego lub informatycznego, dokonanie włamania na konto innego użytkownika.
 3. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia, osoba może być na stałe pozbawione możliwości wypłaty TDC.

Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty finansowe, którymi obraca się w celu uzyskania zysku z różnic cenowych. Transakcje na kontraktach CFD wiążą się z wysokim poziomem ryzyka, ponieważ dźwignia finansowa może działać zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść inwestora. W rezultacie kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, gdyż można na nich stracić cały swój zainwestowany kapitał. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz wiążące się z nią ryzyko, biorąc pod uwagę swoje cele inwestycyjne oraz poziom doświadczenia. Wyniki historyczne kontraktów CFD nie są miarodajnym wskaźnikiem wyników w przyszłości. Większość kontraktów CFD nie ma ustalonego terminu wymagalności. Dlatego też płatności za pozycje na kontraktach CFD wypadają w dniu, w którym zdecydujesz się na zamknięcie wcześniej otwartej pozycji. W razie potrzeby należy zasięgnąć niezależnej porady. Portal www.tradigdot.com, ani w całości, ani w części nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MInistra Finansów z dnia 19 października 2005 roku. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz.U z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.Wszelkie strategie oraz idee w portalu są opiniami użytkowników i mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Historyczne rezultaty ze strategii w portalu nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.TradingDot © 2020