Ropa wypełnia wzrostowego Bata

$0.12

0.60 $ earned

30 views

Click to zoom in
Łukasz Fijołek - FiboTeam
Łukasz Fijołek - FiboTeam added a new post
2 years ago

Ropa z bardzo dużą precyzja zareagowała na strefę wsparcia zbudowaną z układu harmonicznego o nazwie Bat wzmocnionego przez mierzenie Fe100.

W najbliższym czasie cena ponownie będzie walczyć z lokalnym ZZB, które spowodowało ukształtowanie się dużego cienia na popytowej świecy.

Interwał D1

Pierwszy znaczący opór wyznaczają poziomy DiNapolego, z więc cluster składający się ze zniesień o współczynnikach 61,8% i 38,2%, który wzmocniony jest układem ZZB.

Interwał H4

Nieco wyżej znajduje się kolejna zapora podażowa składająca się z harmonicznej sekwencji o nazwie Leonardo oraz mierzenia Fibonacciego o współczynniku 50%.

Interwał H4

Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie oraz podczas nagrań video nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia zainteresowanych inwestowaniem w produkty finansowe wysokiego ryzyka. Pamiętaj, że te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

  • 0
  • Comment
    0
ADD IMAGE