Rozegranie potrójnego szczytu na złocie

$0.02

0.09 $ earned

45 views

Click to zoom in
Łukasz Fijołek - FiboTeam
Łukasz Fijołek - FiboTeam added a new post
3 years ago

Zagranie na złocie oparte było na klasycznym poziomie horyzontalnym. Decyzja o wejściu w rynek nastąpiła po kolejnym reteście strefy oporu zaznaczonej na poniższym wykresie. Mamy tu kolejny przykład wybicia zleceń obronnych przed obraniem głównego kierunku.

GOLD M15
źródło: XTB
Krótka pozycja miała bardzo atrakcyjny stosunek zysku do ryzyka, a poziom take-profit wynikał z technicznych mierzeń. Cluster współczynnika 61,8% oraz FE100 wyznaczyły solidne wsparcie w okolicy wcześniejszego dołka.

  • 1
  • Comment
    0
ADD IMAGE