Strefy oporu na BTC

$0.01

0.04 $ earned

20 views

Click to zoom in
Łukasz Fijołek - FiboTeam
Łukasz Fijołek - FiboTeam added a new post
3 years ago

Na BTC możemy wyznaczyć dwa mocne węzły podażowe. Pierwszy z nich zbudowany jest z korekty pędzącej z symetrią odcinków AB = CD. Ponadto w miejscu tym ulokowane są dwa mierzenia Fibonacciego o współczynnikach 161,8% i 50%.

Interwał H1

W przypadku przełamania tej zapory kolejna strefa oporu znajduję się przy cenie 7500$ i wyznaczona jest na bazie sekwencji harmonicznej o nazwie Butterfly wzmocnionej przez wewnętrzne zniesienie 61,8% oraz geometryczną zależność odcinków 127,2AB = CD.

Interwał H1

  • 2
  • Comment
    0
ADD IMAGE