Techniczne spojrzenie na Ethereum

$0.00

0.02 $ earned

10 views

Click to zoom in
Łukasz Fijołek - FiboTeam
Łukasz Fijołek - FiboTeam added a new post
2 years ago

Najbliższe wsparcie na ETH wyznaczone jest na bazie dwóch harmonicznych formacji: Gartley’a i FT-Pattern. Pierwszy z układów wzmocniony jest przez geometryczną zależność odcinków AB=CD.
Z kolei w pobliżu punktu ,,D’’ drugiego układu ulokowane jest zewnętrzne zniesienie Fibo 161,8%.

Interwał H4


W przypadku wzrostu presji popytowej otwarcie pozycji sell można rozpatrywać w obszarze 250$, w którym to ulokowany jest układ harmoniczny FT-Pattern wzmocniony przez mierzenie FS100 oraz poziom 161,8%

Interwał H4

  • 0
  • Comment
    0
ADD IMAGE