Ten poziom może zatrzymać spadki na DAX'ie

$0.02

0.08 $ earned

39 views

Click to zoom in
Łukasz Fijołek - FiboTeam
Łukasz Fijołek - FiboTeam added a new post
3 years ago

Niemiecki indeks DAX zbliża się do bardzo mocnego węzła popytowego zbudowanego z korekty prostej z symetrią odcinków AB=CD oraz wewnętrznego zniesienia Fibonacciego o współczynniku 61,8%. Obszar ten jest także końcem układu harmonicznego o nazwie FT-Pattern.

Interwał H4


Pro-wzrostową wymowę wzmacnia formacja cenowa z klasycznej analizy technicznej o nazwie oRGR.

Interwał D1

  • 0
  • Comment
    0
ADD IMAGE