Ważny węzeł popytowy na złocie

$0.02

0.09 $ earned

47 views

Click to zoom in
Łukasz Fijołek - FiboTeam
Łukasz Fijołek - FiboTeam added a new post
3 years ago

Złoto powoli zbliża się do zapory popytowej zbudowanej z dwóch harmonicznych sekwencji. Pierwsza nich to Butterfly zakończony na 127,2XA=CD.

Interwał M30

Drugi układ to nieco zmodyfikowana formacja o nazwie deep Crab posiadająca wydłużenie odcinka AB na zniesieniu 88,6%.

Interwał M30

  • 0
  • Comment
    0
ADD IMAGE