Zapory popytowe na Ropie

$0.00

0.02 $ earned

9 views

Click to zoom in
Łukasz Fijołek - FiboTeam
Łukasz Fijołek - FiboTeam added a new post
3 years ago

Najbliższe lokalne wsparcie na ropie znajduje się przy okrągłej cenie 68$ i składa się z sekwencji harmonicznej o nazwie FT- Pattern.

(Niemniej jednak zalecam dużą ostrożność przy otwieraniu pozycji długich, konsolidacja, która znajduje się przy punkcie ,,D" osłabia moc prognostyczna całego układu).

Interwał D1

Mocniejszy węzeł popytowy ulokowany jest niżej i składa się z układu harmonicznego o nazwie Bat wzmocnionego przez symetrię odcinków AB=CD.

Interwał D1

  • 2
  • Comment
    0
ADD IMAGE